Xem giỏ hàng “Giấy A3 Pagi 70 Gsm” đã được thêm vào giỏ hàng.

Giấy Pagi A4 Định Lượng 65 Gsm

46.500