Bìa Trình Ký Kép Nhựa Thiên Long Flexoffice FO-CB03

22.000